१२ दिवसांच्या दत्त परिक्रमेचे स्वरुप बदलून आता आम्ही ४ प्रकारच्या दत्त धाम परिक्रमा (३-४ दिवस) आयोजन करतो.

दत्त धाम परिक्रमेची माहिती घेण्यासाठी खालील बटन क्लिक करा.